Ne ju ofrojmë përkthime profesionale …

  • Çertifikata, vendime gjyqësore, dëftesa, diploma, raporte mjeksore, kontrata, ankesa, libreza automjetesh (të gjitha llojet) etj.
  • Kompletim të dokumenteve dhe formularëve për ambasada, termine për të gjitha ambasadat dhe konsultime për procedurat për viza familjare dhe llojet e tjera të vizave. Përvojë 11-vjeçare në Ambasadën e Zvicrës!
  • Pregatitja e dokumenteve për penzione Zvicre, Gjermanie etj dhe konsultime për kushtet për pensionim dhe pagesat e kontributeve nga shtetet e jashtme
  • Shërbime konsultative për shkrim të projekteve, për organizim të evenimenteve të ndryshme, si konferenca, trajnime, punetori, etj.
  • Përgatitja e dokumentacionit për të njëjtat.
  • Përkthim të webfaqeve.
  • Ndërmjetsim në korespondencën për regjistrimin në fakultetete dhe institucione jashtë vendit
  • Nxjerja e dokumenteve nga institucionet shtetërore
  • Përkthime në ceremonitë e martesave me shtetas të huaj
  • Përkthime gjatë vizitave të delegacioneve nga shtetet e jashtme në regjion.